* รีวิว * การสวมใส่ รุ่น ผ้ากากบาท สวยเหมาะกับเท้าเรามั้ยนะ

ผ้ากากบาทเนี่ยมันจะเด่นตรงป้าย Adidas สี…